Tajemný čáp černý

Všímejte si čápů nad hlavou, zda se náhodou nejedná o tajemného čápa černého!

Vejce nebo velká mláďata?

Je to více než měsíc, kdy se vylíhla první letošní mláďata. Ta by dnes byla již plně opeřená, podobně jako mláďata v Chebu či o týden mladší v Makově.

Něco radostného: Pohled do hnízda v Makově

Po předchozí smutné zprávě přinášíme jednu veselou. Na Záchranné stanici v Makově se vylíhla další čápata!

Početnost čápa bílého v Evropě a u nás

V roce 1984 byl zaznamenán hluboký pokles stavu v mnoha oblastech areálu rozšíření a světová populace byla tehdy odhadnuta na 135 tisíc párů. Zejména západní populace byla krutě zasažena dlouhotrvajícím suchem v africkém Sahelu, které mělo za následek masivní úhyn migrujících čápů. Od té doby ale populace opět rostla. V roce 1994 byla odhadována na 166 tisíc párů. V roce 2004 už dokonce na 233 tisíc párů. Jak na tom jsou čápi po deseti letech, tedy v roce 2014 se dozvíme letos.

V České republice počty čápů bílých od začátku 20. století rostly. Díky celoevropskému sčítání, které probíhá pravidelně každých 10 let již od roku 1934 máme o vývoji populace tohoto druhu velmi podrobné údaje. Prvního sčítání se zúčastnilo i tehdejší Československo. Sčítáním byly pověřeny četnické stanice, které tehdy nahlásily z území Čech, Moravy a Slezska celkem 202 párů. V roce 1958 bylo zjištěno již 470 hnízdišť a v roce 1984 bylo zmapováno 650 hnízdních párů. Od roku 1984 máme zejména díky úsilí pana Bohumila Rejmana a mnoha jeho spolupracovníků po celé ČR velmi dobré informace o hnízdění čápů na našem území. V roce 2001 bylo u nás evidováno téměř 1300 existujících hnízd, na kterých hnízdilo 900 párů čápů bílých. Od té doby se počty poněkud snížily, nicméně populace čápa bílého v ČR je považována za stabilní. V loňském roce bylo zmapováno 506 obsazených hnízd, ale nejednalo se o kompletní údaje z celého území, chyběla data zejména z jižní a severní Moravy. Proto letos doufáme, že se do sčítání zapojí co nejvíce dobrovolníků a společně se nám podaří najít a zaznamenat většinu obsazených hnízd v České republice.

Víte o čapím hnízdě ve svém okolí? Dejte nám vědět! Uvítáme a zpracujeme každý údaj. Na podzim vás seznámíme s výsledky. Průběžné výsledky můžete sledovat v naší databázi.

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.