Tajemný čáp černý

Všímejte si čápů nad hlavou, zda se náhodou nejedná o tajemného čápa černého!

Vejce nebo velká mláďata?

Je to více než měsíc, kdy se vylíhla první letošní mláďata. Ta by dnes byla již plně opeřená, podobně jako mláďata v Chebu či o týden mladší v Makově.

Něco radostného: Pohled do hnízda v Makově

Po předchozí smutné zprávě přinášíme jednu veselou. Na Záchranné stanici v Makově se vylíhla další čápata!

Čápi z Březné mají nový bezpečný domov

Objekt, na kterém bylo hnízdo, značně chátral. Foto: Zdeněk Vermouzek

Budova, kde se původní hnízdo nachází, je v havarijním stavu a bylo rozhodnuto o její demolici. Majitel, ZEAS Březná a.s., má naštěstí velký zájem na tom, aby čápi v Březné zůstali. Jeho ředitel, pan Vladimír Světlík, vyřídil na krajském úřadě povolení k přesunu hnízda a se souhlasem majitele pozemku nechal postavit sloup s podložkou jako náhradu.
V případě potřeby přesunu hnízda je nejvhodnější období, kdy jsou na něm větší mláďata. Rodiče mláďata neopustí a dospělí si vytvoří vazbu na nové hnízdo, které pak snáze obsadí v příštích letech.

Nová hnízdní podložka. Foto: Zdeněk Vermouzek

Příprava nového hnízda a umístění původního (vpravo).

Cesta do nového hnízda. Foto: Zdeněk Vermouzek

V pátek 24. června jsme nové hnízdo vybavili proutěným výpletem a vystlali drny, aby co nejvíce připomínalo skutečné čapí hnízdo. Přesun mláďat jsme provedli až v pondělí 27. června, kdy nehrozila velká vedra. Před sedmou hodinou putovala mláďata z původního hnízda dolů na zem a po okroužkování, při kterém se snažila předstírat mrtvé, opět nahoru na nové hnízdo. Dospělí čápi za svými potomky přiletěli téhož dne v odpoledních hodinách a celou akci tak úspěšně ukončili.

Mladí čápi Březná, Foto: Zdeněk Vermouzek

 

 

 

 

 

 

 
Čápata při kroužkování a na cestě do nového domova.

Poděkování patří řediteli ZEAS Březná panu Vladimíru Světlíkovi za normálně lidský přístup, tedy za snahu čápy v Březné udržet, panu Vladimíru Bednářovi za poskytnutí pozemku pro náhradní hnízdo, manželům Daně a Vojtěchu Vernerovým za vstřícnost a přípravu pozemku, firmě ENCO group, s.r.o., která poskytla zcela zdarma sloup, panu Josefu Břinčilovi, který sloup na vlastní náklady přepravil ze Zábřeha na Březnou, městu Štíty, které zapůjčilo bagr na vykopání a následné zahrnutí jámy, a zaměstnancům ZEAS Březná, kteří se stavbou hnízda a přenosem čápat pomáhali.

Text a fotografie Zdeněk Vermouzek

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.