Bociany na Slovensku v zime

S čápy se během zimy setkávají i na Slovensku. Většina z nich v minulosti prošla záchrannou stanicí. Více se dozvíte v článku Mira Fulína ze Slovenské ornitologické společnosti:

Ne všichni čápi odlétají do Afriky

Praha, 12. 12. 2017. Čáp patří mezi typické posly jara. Snad žádné dítě nezaváhá s odpovědí na otázku, zda od nás čápi na zimu odlétají nebo ne.

Děkujeme všem za data ze sledování hnízdění čápů

V roce 2017 se do sledování čapích hnízd zapojilo 578 dobrovolníků (o 33 více než vloni). Společně zkontrolovali neuvěřitelných 1266 hnízd (93% známých hnízd na území ČR)! Všem srdečně děkujeme.

Zimující čápi černí a výpadky proudu

Izrael je spíše suchá země, která neposkytuje pro čápy černé ideální útočiště. Díky lidským aktivitám, především zakládání rybníků, nádrží na zadržování vody a závlahám polí však i zde vznikla řada míst, které poskytují bohatý zdroj potravy i pro čápy černé. Například v údolí řeky Nahal Harod v severním Izraeli tak vzniklo místo, kde se zastavují tisíce migrujících čápů černých, aby se nažrali ryb z četných místních rybníků. K velkému překvapení většině rybářů čápi vůbec nevadí, naopak je vítají, neboť tvrdí, že loví především plevelné a nemocné ryby. Dalším překvapením bylo, že čápi černí zde postupně začali zimovat. Jen v této oblasti zimovalo v roce 2006 více než 1700 jedinců. A počet zimujících čápů černých stále narůstá. Zimující ptáci ale přináší problém, který by napadl málokoho. S oblibou totiž ve skupinách nocují na sloupech velmi vysokého napětí (161KV), kde se cítí v bezpečí. Několik čápů zde ale pravidelně nalezne smrt, kterou způsobí elektrický proud. Vlastní konstrukce jsou pro ptáky bezpečné a na rozdíl třeba od sloupů smrti zde nehrozí riziko usmrcení tím, že čápi tělem propojí dva vodiče. Na sloupech velmi vysokého napětí jsou vodiče zavěšeny více než metr pod rameny sloupu. Ke zkratu dochází tak, že čápi v noci vylučují strávenou potravu v podobě takzvaného „stříkance“. Trus tak v souvislém proudu padá k zemi, a pokud se strefí přímo do vodiče, dojde ke zkratu. Následuje většinou rychlá smrt čápa a rozsáhlé poškození sloupu, které je způsobeno velmi vysokým napětím. Jen v této oblasti tak škody způsobené čápy dosahují ročně asi osmi milionů dolarů. A i přes velkou snahu se zatím nenalezlo spolehlivé řešení, jak těmto problémům zabránit.

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.