Bociany na Slovensku v zime

S čápy se během zimy setkávají i na Slovensku. Většina z nich v minulosti prošla záchrannou stanicí. Více se dozvíte v článku Mira Fulína ze Slovenské ornitologické společnosti:

Ne všichni čápi odlétají do Afriky

Praha, 12. 12. 2017. Čáp patří mezi typické posly jara. Snad žádné dítě nezaváhá s odpovědí na otázku, zda od nás čápi na zimu odlétají nebo ne.

Děkujeme všem za data ze sledování hnízdění čápů

V roce 2017 se do sledování čapích hnízd zapojilo 578 dobrovolníků (o 33 více než vloni). Společně zkontrolovali neuvěřitelných 1266 hnízd (93% známých hnízd na území ČR)! Všem srdečně děkujeme.

Zásah na půlstoletém čapím hnízdě ve Skále

Na komíně bývalého lihovaru ve Skále u Havlíčkova Brodu si čápi bílí postavili hnízdo v roce 1963 a od té doby se zde již vystřídalo několik čapích generací. Každý rok, kdy zde čápi hnízdili, však hnízdo o něco povyrostlo, až se z něj stala obří stavba.

 

Historická fotografie z roku 1974 z archivu Muzea Vysočiny v Jihlavě.

Vzhledem k umístění hnízda v centru obce u rušné silnice postupně vzrůstala obava o jeho stabilitu a hrozilo zřícení hnízda. Pobočka ČSO na Vysočině se proto rozhodla předejít případnému pádu hnízda a zorganizovala jeho snížení. Práce byly naplánovány, aby se stihly ještě před příletem čápů ze zimovišť. Avšak než se podařilo vše domluvit a vyřídit příslušná povolení, vyjádření a souhlasy (orgán ochrany přírody, částečná uzavírka silnice), začali jsme se obávat, že se to před letošní hnízdní sezónou už nestihne.

Nakonec se vše povedlo a akce zdárně proběhla v úterý 25. března. Za spolupráci děkujeme starostovi Miloslavu Miksovi, Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, Městskému útulku pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava, České společnosti ornitologické, dobrovolníkům z řad místních občanů a našim členům, kteří se na akci podíleli.

Hnízdo před úpravou, postup snižování a výsledek můžete vidět na fotografiích Dany Kořínkové.

A tím největším poděkováním pro všechny byl přílet čápa na hnízdo hned následující den ve středu 26. března.

Děkujeme společnosti E.ON, Česká republika s.r.o., Nadaci Mitsubishi Corporation Fund for Europe and Africa a jednotlivým dárcům za přispění na opravu čapích hnízd.

 

Aleš Toman, Adam Sedlák, Dana Kořínková, Vojtěch Kodet

Pobočka ČSO na Vysočině

Titulní foto: Hnízdění čápů ve Skále u Havlíčkova Brodu v roce 2011, Ivan Kunstmüller

 

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.