Tajemný čáp černý

Všímejte si čápů nad hlavou, zda se náhodou nejedná o tajemného čápa černého!

Vejce nebo velká mláďata?

Je to více než měsíc, kdy se vylíhla první letošní mláďata. Ta by dnes byla již plně opeřená, podobně jako mláďata v Chebu či o týden mladší v Makově.

Něco radostného: Pohled do hnízda v Makově

Po předchozí smutné zprávě přinášíme jednu veselou. Na Záchranné stanici v Makově se vylíhla další čápata!

Tajemný čáp černý

Čáp černý, blízce příbuzný čápa bílého, žije skrytě v lesích a naší pozornosti může snadno uniknout. Tomu nasvědčuje i pohled na průběžné výsledky Atlasu hnízdního rozšíření ptáků ČR 2014—2017. Nebo jich v některých oblastech ubylo?

Ani pokud jste amatérský pozorovatel, nemusíte se bát, že oba příbuzné nerozeznáte. Čápa bílého od čápa černého v letu odlišíte snadno. Čáp černý má černý krk a černá křídla. Krk čápa bílého je naopak celý bílý a jeho křídla jsou při pohledu zespodu černobílá, černé jsou pouze letky. Při pohledu z boku má navíc čáp černý hlavu výrazně pod tělem, jakoby měl na zádech hrb.

Čáp bílý v letu, foto L. Boucný

Čáp bílý a čáp černý v letu

Nejčastěji čápa černého spatříte právě při přeletu, neboť zahlédnout ho při sběru potravy se díky jeho plachosti podaří jen málokdy. Může to být u lesního potoka, v zátočině řeky, v mokřadech nebo na louce. Pokud to štěstí budete mít a na noze spatříte kroužek, můžete se ho pokusit odečíst a nahlásit kroužkovací stanici.

Každopádně nezapomeňte každé pozorování čápa černého zadat do faunistické databáze na birds.cz. Pomůžete tak mapovat výskyt čápů černých v ČR pro další hnízdní atlas.

 

Gabriela Dobruská

 

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.