Bociany na Slovensku v zime

S čápy se během zimy setkávají i na Slovensku. Většina z nich v minulosti prošla záchrannou stanicí. Více se dozvíte v článku Mira Fulína ze Slovenské ornitologické společnosti:

Ne všichni čápi odlétají do Afriky

Praha, 12. 12. 2017. Čáp patří mezi typické posly jara. Snad žádné dítě nezaváhá s odpovědí na otázku, zda od nás čápi na zimu odlétají nebo ne.

Děkujeme všem za data ze sledování hnízdění čápů

V roce 2017 se do sledování čapích hnízd zapojilo 578 dobrovolníků (o 33 více než vloni). Společně zkontrolovali neuvěřitelných 1266 hnízd (93% známých hnízd na území ČR)! Všem srdečně děkujeme.

Tajemný čáp černý

Čáp černý, blízce příbuzný čápa bílého, žije skrytě v lesích a naší pozornosti může snadno uniknout. Tomu nasvědčuje i pohled na průběžné výsledky Atlasu hnízdního rozšíření ptáků ČR 2014—2017. Nebo jich v některých oblastech ubylo?

Ani pokud jste amatérský pozorovatel, nemusíte se bát, že oba příbuzné nerozeznáte. Čápa bílého od čápa černého v letu odlišíte snadno. Čáp černý má černý krk a černá křídla. Krk čápa bílého je naopak celý bílý a jeho křídla jsou při pohledu zespodu černobílá, černé jsou pouze letky. Při pohledu z boku má navíc čáp černý hlavu výrazně pod tělem, jakoby měl na zádech hrb.

Čáp bílý v letu, foto L. Boucný

Čáp bílý a čáp černý v letu

Nejčastěji čápa černého spatříte právě při přeletu, neboť zahlédnout ho při sběru potravy se díky jeho plachosti podaří jen málokdy. Může to být u lesního potoka, v zátočině řeky, v mokřadech nebo na louce. Pokud to štěstí budete mít a na noze spatříte kroužek, můžete se ho pokusit odečíst a nahlásit kroužkovací stanici.

Každopádně nezapomeňte každé pozorování čápa černého zadat do faunistické databáze na birds.cz. Pomůžete tak mapovat výskyt čápů černých v ČR pro další hnízdní atlas.

 

Gabriela Dobruská

 

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.