Bociany na Slovensku v zime

S čápy se během zimy setkávají i na Slovensku. Většina z nich v minulosti prošla záchrannou stanicí. Více se dozvíte v článku Mira Fulína ze Slovenské ornitologické společnosti:

Ne všichni čápi odlétají do Afriky

Praha, 12. 12. 2017. Čáp patří mezi typické posly jara. Snad žádné dítě nezaváhá s odpovědí na otázku, zda od nás čápi na zimu odlétají nebo ne.

Děkujeme všem za data ze sledování hnízdění čápů

V roce 2017 se do sledování čapích hnízd zapojilo 578 dobrovolníků (o 33 více než vloni). Společně zkontrolovali neuvěřitelných 1266 hnízd (93% známých hnízd na území ČR)! Všem srdečně děkujeme.

Příběh třech čapích hnízd

Čapí hnízda vydrží několik desítek let. Ptáci je neustále dostavují. Proto není divu, že stará velká hnízda se jednoho dne mohou stát nebezpečnými. Mohou se naklonit a hrozit pádem, přetěžovat strom či jinak ohrožovat okolí.

V tom okamžiku je potřeba zásah člověka. Jsme rádi, že máme spolupracovníky, kteří se v této problematice dobře vyznají. Jedním z nich je i pan Stanislav Chvapil, který se opravám hnízd věnuje již mnoho let a má neocenitelné mnohaleté zkušenosti. Pojďme se podívat na příběh třech „jeho“ hnízd.

Hnízdo ve Veselém u Děčína bylo od roku 2006 na betonovém sloupu elektrického vedení s nástavcem a umělou hnízdní podložkou. Na dráty byla instalována izolace. Pracovníci elektrorozvodných závodů však chtěli hnízdo odstranit. Veselé u Děčína 2, Stanislav ChvapilZa vydatné pomoci rodiny Hericákových z Děčína bylo dne 6. ledna 2016 pomocí výškové techniky hnízdo sundáno, dáno na novou železnou hnízdní podložku a usazeno na připravený betonový sloup v těsné blízkosti. Zda bylo přemístěné hnízdo obsazeno, zatím nevíme. Poslední pozorování, které bylo u toho hnízda dosud zadané, je negativní. Snad čápi přiletí a malou změnu v umístění hnízda ani nepostřehnou.

Přesunutí hnízda ve Veselém u Děčína na nový sloup. Foto: Stanislav Chvapil. 

Příběh hnízda v Dubu u Volyně se začal psát někdy po roce 1948. Hnízdo je na cihlovém komíně bývalého lihovaru, vysokém asi 18 m. Areál je součástí zámku, který je nemovitou kulturní památkou. Vedle komína rostl mohutný javor klen (Acer pseudoplatanus) s obvodem kmene 305 cm. Tento krásný strom v poslední době silně prosychal. Navíc již převyšoval hnízdo a větve bránily přistávání čápů. Bylo proto požádáno o odstranění stromu. Odborný posudek vypracoval Národní památkový ústav a vydaným rozhodnutím bylo povoleno pokácení javoru. K tomu došlo 19. února 2016 a čápi mají opět volnou cestu k opravenému a sníženému k hnízdu. Doufejme, že brzy poznají, že zde mohou opět bez obav hnízdit.

Mohutné stromové hnízdo na javoru klenu (Acer pseudoplatanus) ve Žďáru (okres Mladá Boleslav) je na soukromé zahradě v sousedství pole. Hnízdo je na lokalitě asi 27 let. Větve stromu, vysokého cca 10 m, prorůstají do hnízda a nad hnízdo. Z toho důvodu je nutné větve každoročně ořezávat. Dne 11. března 2016 se uskutečnilo snížení hnízda a odstranění prorůstajících větví za pomocí místních dobrovolných hasičů z obce. Ani u tohoto hnízda zatím žádné zprávy v době napsání článku nemáme.

Dub u Volyně, Stanislav ChvapilŽďár, Stanislav Chvapil

Rekonstrukce hnízda v Dubu u Volyně a snížení hnízda za pomoci dobrovolných hasičů ve Žďáru. Foto: Stanislav Chvapil.

Pokud Vás osud hnízd zajímá, můžete sledovat jejich záznamy na následujících odkazech:

Veselé u Děčína                        

Dubu u Volyně

Žďáru (okres Mladá Boleslav)

Na základě informací od Mgr. Stanislava Chvapila, Prom. ped.

napsala Gabriela Dobruská

 

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.