„Na svatého Řehoře čáp letí přes moře“ – platí to stále?

TZ ČSO, Praha, 12. 3. 2018. Podle prastaré pranostiky, kterou zná většina z nás, by čápi právě dnes měli přelétat moře a my bychom je mohli v následujících dnech čekat doma na hnízdech.

Na svatého Řehoře...

…čáp přiletí od moře, praví lidová pranostika. A Řehoř má svátek již toto pondělí 12. března. Nezvykle silné mrazy, které v posledních dvou týdnech sevřely Českou republiku konečně polevily a snad se konečně dočkáme jara. My i čápi.

Bociany na Slovensku v zime

S čápy se během zimy setkávají i na Slovensku. Většina z nich v minulosti prošla záchrannou stanicí. Více se dozvíte v článku Mira Fulína ze Slovenské ornitologické společnosti:

Polsko - je libo čapí nohu?

Podobně jako u nás, je i v Polsku čáp jedním z ptáků, kteří se nejčastěji objevují v lidových pověrách a tradicích.

Čáp, polsky bocian, je všeobecně chápán jako pták, který nosí štěstí. Přímo to vyjadřuje i staré úsloví „szczęśliwy dom, gdzie bociany są“. Čáp je spjatý s životem a vitalitou, symbolizuje jaro, probouzející se život, přeneseně i bohatou úrodu a blahobyt. Postava čápa bývá proto pravidelnou součástí masopustních a adventních průvodů. Kromě všeobecného štěstí přináší s sebou čáp i přímou ochranu – do domu, poblíž kterého hnízdí, neudeří blesk. Naopak zabití čápa je hříchem, který může svému původci přivodit neštěstí, požár domu nebo smrt jeho obyvatel.

Podobně jako u nás, i polské děti přinášejí čápi, jak nám sděluje i pořekadlo „bocian, bocian, długi nos, przynieś dziecko, dam ci grosz“. Někde dokonce čápi děti do domu vhazují komínem. Staří Poláci pamatovali ovšem i na dlouhou zimu, kdy je o čápy nouze. V té době přebírají jejich úlohu, alespoň co se nošení dětí týká, vrány.

Ve 30. letech 20. století zaznamenal jeden polský etnograf i zdůvodnění, proč se čápi živí tím, čím se živí. Kdysi dávno chtěl Bůh vyhubit všechnu obtížnou havěť, zavázal ji tedy do rance a dal jej čápovi, aby jej někde zahrabal. Čáp byl ale zvědavý, ranec rozvázal a všechny žáby, hadi i myši se rozutekli. Čáp je od té doby musí za trest sbírat.

A jak je to s čapí nohou z názvu článku? Dodnes se s ní můžete setkat na severovýchodě Polska, kde se na den Zvěstování Panně Marii (25. března) pečou zvláštní placky, které tvarem právě čapí nohu připomínají. Říká se jim „busłowe łapy“, neboť „busieł“ je jedno z krajových označení pro čápa. V době, kdy se čápi opravdu vracejí na hnízdiště, mají sloužit k jejich přivolání, a tedy k přivolání jara. Po snězení je drobečky z nich potřeba zakopat na pole či záhon, což zajistí v nadcházejícím roce bohatou úrodu.

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.