Bociany na Slovensku v zime

S čápy se během zimy setkávají i na Slovensku. Většina z nich v minulosti prošla záchrannou stanicí. Více se dozvíte v článku Mira Fulína ze Slovenské ornitologické společnosti:

Ne všichni čápi odlétají do Afriky

Praha, 12. 12. 2017. Čáp patří mezi typické posly jara. Snad žádné dítě nezaváhá s odpovědí na otázku, zda od nás čápi na zimu odlétají nebo ne.

Děkujeme všem za data ze sledování hnízdění čápů

V roce 2017 se do sledování čapích hnízd zapojilo 578 dobrovolníků (o 33 více než vloni). Společně zkontrolovali neuvěřitelných 1266 hnízd (93% známých hnízd na území ČR)! Všem srdečně děkujeme.

Nezapomeňte na čápy černé!

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci celostátního sčítání čápů černých,

ke konci června máme v databázi avif evidováno 888 záznamů o čápech černých, což je sice asi o 100 záznamů čápů černých více než za celý rok 2013, ale zdaleka to nepostačuje na pokrytí celého území České republiky. Původní záměr, tj. získat pomocí dobrovolných pozorovatelů co nejvíce údajů z celé republiky se tak zatím nepodařilo naplnit.

Nejnázorněji je to vidět na přiložených mapách – první je za období do konce roku 2013 a druhá k polovině letošního roku. Na obou jsou dobře patrné oblasti, odkud nemáme prakticky žádná pozorování, např. celá příhraniční oblast Plzeňského a Jihočeského kraje nebo Krušné hory. Lépe jsou pozorováními pokryty moravské kraje, i když oblast mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem je stále pokryta nedostatečně. Na území jednotlivých chráněných krajinných oblastí a národních parků jsou data shromažďována příslušnými správami těchto velkoplošných chráněných území a ukládána do databází (především NDOP – nálezová databáze ochrany přírody). Specifická situace je ve východních Čechách, kde jsou údaje sbírány s pomocí čapího webu. Po spojení všech těchto dat s údaji z avifu bude pokrytí mnohem úplnější.

Spoléháme se také na spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky, kde první zprávy podali revírníci ke konci května a další pozorování doplní do konce prázdnin.

Nejpilnějším pozorovatelem, zapisovatelem a autorem pozorování čápů černých je Roman Muláček, který pracuje na jižním Příbramsku s přesahem do sousedních oblastí okresů Strakonice, Plzeň-jih a Písek. Celkem sám zaznamenal téměř 30 údajů.

Rád bych touto cestou znovu vyzval všechny pozorovatele, aby zadali všechna svoje „čapí“ pozorování – v současném období čápi černí intenzivně krmí odrostlá mláďata a první hnízda jsou již vyvedená, což je nejvhodnější doba k pozorování těchto skrytě žijících ptáků. Také doba dovolených nahrává možnosti pozorování po celé republice. Každé vaše pozorování je důležité a bude využito. Děkujeme!

Svá pozorovaní zapisujte přes čapí web nebo posílejte na adresu koordinátora sčítání: frantisek.pojer@nature.cz

A trochu poezie na závěr. Pracovníci Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje na důkaz svého příkladného přístupu zaslali bleskově a kolektivně vytvořené poetické usnesení v uvedené věci:

Čápi černí jsou nám věrní

Hnízda staví po kraji

V nich se množí – to je boží!

Ochránci je sčítají…

Jak asi vypadají v současnosti mláďata v hnízdech vidíte na fotografii Libora Dostála z Lužických hor - jejich pozorování na hnízdě nebo později s rodiči při prvních přeletech je opravdovým zážitkem…

František Pojer

 

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.