Navštivte čapí výstavu v Třešti!

Výstavu nejlepších čapích fotografií zaslaných do fotosoutěže pořádané ke kampani Pták roku 2014 – čáp bílý a čáp černý můžete od 12. května do 30. června 2018 spatřit v Třešti na Vysočině.

Líhnou se první čápata!

S prvními květnovými dny se na naší mapě začaly objevovat oranžové kroužky ohlašující líhnutí čapích mláďat.

Blíží se prodloužené víkendy, sledujte čapí hnízda!

Blíží se pro mnohé z nás hned 2 prodloužené víkendy, které slibují krásné počasí jako stvořené k výletu do přírody, ke kontrole čapích hnízd.

 

Návody na zpestření výuky

Čáp bílý a čáp černý  – hry a náměty pro zpestření výuky

 

 

1.) „Dovolte abych se představil“

Postupně s dětmi shromažďujeme všechny možné obrázky obou druhů čápů (za letu,na zemi, na hnízdě, fotky či nákresy typických míst výskytu – čáp bílý – lidská sídla, potravu loví často na loukách a v mokřadech – čáp černý – hnízdí v lesích, potravu loví často v řece). Obrázky ke každému druhu pak můžeme nalepit na zvláštní čtvrtku nebo můžeme udělat koláž kdy obrázek druhu propojíme s obrázky biotopů. Zdroj: webové stránky, časopisy…

 

2.) „Pantomima“

Připravíme kartičky s názvy (či obrázky) obou druhů čápů, o kterých jsme si předtím povídali. Dobrovolník vybere jednu kartičku s názvem druhu a gesty, bez použití slov, se ostatním snaží znázornit druh na kartičce. Každý pták by měl být zobrazen vícero způsoby, hádáme nejen o který druh čápa se jedná, ale i co scénka představuje (migraci, hnízdění apod.)

 

3.) Poznávání ptačích domovů

Učitel a nebo žáci přinesou do školy nějaké materiály pro ptačí hnízda

- hlína

- ochmýřená semínka

- listí a jehličí

-větvičky

- provázky z přírodních materiálů

- alobal

- papír, kousky látky

- peří

- mech, trávu

 

Diskuse: Které druhy materiálů mohou ptáci použít? Jaké mají funkce (určují tvar, maskují, izolují, tvoří podpůrnou strukturu, tvoří měkkou podestýlku) . Jak vypadají různá ptačí hnízda (velikost, tvar…) děti mohou hledat obrázky různých hnízd.

Které materiály používá čáp bílý a čáp černý? Proč si vybírají tyto materiály? Jak to souvisí s prostředím a velikostí hnízda? Rozdílné typy hnízd jsou příkladem pro rozdílné přizpůsobení. Děti volně vyprávějí o hnízdech, se kterými se už setkaly. Učitel jim vysvětlí,jak se chovat, když najdou ptačí hnízdo (být zticha, neničit a nevybírat vajíčka, rychle se vzdálit). Co můžeme najít v hnízdě čápa? Vysvětlit dětem, jak je důležité nevyhazovat odpadky v přírodě – čápi si s oblibou vystýlají hnízdo provázky, umělohmotnými sáčky apod. – a mláďata s e pak do těchto nástrah zamotávají, zraňují se nebo přímo uhynou. Jak lze čápům se stavbou hnízd apomoci? (hnízdní podložky – blíže např. cap.birdlife.cz)

 

4.) „Postavme hnízdo“

Postavme hnízdo: abychom pochopili,jak zruční musí být ptáci, aby postavili hnízdo, žáci postaví malé hnízdo za použití těchto materiálů: provázek, hadříky, větvičky, listí, kousky mechu, vlhká zem, tráva.  Starší žáci mohou zkusit postavit hnízdo jen s palcem a ukazovákem (jako zobákem – aby se situace co nejvíce podobala té ptačí). Úkol postavit čapí hnízdo je ideální do přírody, kde je prostor i vhodný materiál (větve).

 

5.) „Rok v životě čápa“

Děti napíší krátký příběh nebo připraví uměleckou práci s názvem „Rok v životě čápa“.

 

6.) „Ptačí poezie“

Děti, rozdělené do skupin napíší krátkou báseň (okolo pěti veršů) o čápech. Báseň by měla obsahovat informace o místech výskytu ptáků popř. jiné důležité charakteristiky (hnízdění čápa bílého na lidských sídlech a černého v lesích, zimování v Africe apod.) Každá skupina zarecituje básničku a napíše jí na papír s obrázkem daného ptáka.

Jaké jiné básně, písně, přísloví nebo pověsti o čápech znáte?

 

7.) „Rodinné album“

Žáci napíší vlastní příběh pro druh, který si vyberou (čáp bílý a čáp černý). Na zvláštní papír nakreslí nebo nalepí obrázky ptáků (například jak sedí na vajíčkách, jejich hnízda, jejich dalekou cestu do Afriky, rodiče s mláďaty…). Výsledkem práce je vytvořené album, které zaznamenává životní cyklus (jeden rok nebo víc let) vybraného ptáka. Alba mohou žáci prezentovat před celou třídou.

  

8.) „Zimoviště“

Potřebujeme mapu světa, kterou připevníme na nástěnku a barevné špendlíky. Při rozhovoru o ptačí migraci děti zapichují špendlíky do lokalit, v  kterých čápi zimují, přičemž barevně odliší východní a západní tahovou cestu. Které země na svých cestách přelétají? S jakými živočichy se na cestě mohou potkat? Víte odkud pochází záznamy našich kroužkovaných čápů? Co to byl projekt Africká Odyssea a jaké přinesl výsledky?

 

9.) Příprava na cestu

Ptáci se připravují na cestu tak jako lidé. Žáci si představí, že se připravují na sezónní cestu (migraci). Co si mají vzít sebou? Co mají nechat doma? Co je nevyhnutelné na přežití cesty? Jakou destinaci by si vybrali? Žáci vyznačí cestu a „destinaci“ na mapě.

Jaké jsou rozdíly mezi našimi přípravami a přípravami ptáků ? Jaká možná nebezpečí číhají na ptáky a jaká na nás? Jakou roli v tom hraje člověk? Jaké jsou souvislosti s klimatickými změnami?

 

10.) TV interview

Jeden žák v roli reportéra zpovídá druhého žáka v roli jednoho ze dvou druhů čápů. Žáci si předem připraví trefné otázky a odpovědi. Mohou být jednoduché – čím se živíš? Kde si stavíš hnízdo? Podle čeho tě poznáme? Nebo mohou být složitější např. Čeho se na své cestě na/ze zimoviště nejvíce bojíš? Na co se více těšíš (hnízdiště/zimoviště) a proč? Co bys chtěl vzkázat nám lidem?

Pokud v rozhovoru nezazní název ptáka, mohou ostatní děti hádat, kterého z obou druhů našich čápů reportér zpovídal.

 

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.