Navštivte čapí výstavu v Třešti!

Výstavu nejlepších čapích fotografií zaslaných do fotosoutěže pořádané ke kampani Pták roku 2014 – čáp bílý a čáp černý můžete od 12. května do 30. června 2018 spatřit v Třešti na Vysočině.

Líhnou se první čápata!

S prvními květnovými dny se na naší mapě začaly objevovat oranžové kroužky ohlašující líhnutí čapích mláďat.

Blíží se prodloužené víkendy, sledujte čapí hnízda!

Blíží se pro mnohé z nás hned 2 prodloužené víkendy, které slibují krásné počasí jako stvořené k výletu do přírody, ke kontrole čapích hnízd.

 

Hnízdo v ohrožení

Hnízdo čápi neustále spravují a dostavují a zejména velmi stará a obrovská hnízda mohou hrozit zřícením, což představuje nebezpečí nejen pro čápy. V takovém případě je potřeba hnízdo upravit (snížit) a stabilizovat. Pokud již hnízdo z nějakého důvodu na původním objektu nemůže být, je nutné jej přemístit na jiné vhodné místo. Nejčastěji musí být hnízda čápů přemísťěna z těchto důvodů:

  • čápi si postaví hnízdo na funkčním komíně, hnízdem ucpou průduch a komín se tak stane nefunkčním
  • čápi umístí hnízdo na drátech el.vedení a způsobí problémy v rozvodné síti
  • čápi hnízdí na objektu, který je určen k demolici
  • čápi si postaví hnízdo na nevhodném místě, kde svým trusem obtěžují okolí (v blízkosti frekventovaných chodníků, fasád a vchodů do domů, ničení střechy apod.)
  • čapí hnízdo hrozí zřícením, je potřeba jej vhodně upravit nebo přemístit

 

Vzhledem k tomu, že čápi v ČR patří mezi zvláště chráněné druhy (čáp bílý do kategorie ohrožený a čáp černý do kategorie silně ohrožený), je nutné přemístění a úpravu hnízd provádět vždy v úzké spolupráci s orgány ochrany přírody, které k přemístění hnízda udělují výjimku dle zákona o ochraně přírody a současně se ve většině případů podílí na financování celé akce. Hnízdo je možné upravit po skončení hnízdní sezóny, v akutních případech musí dojít k zásahu i během hnízdění. Překvapivě se osvědčilo v červnu přestěhovat mláďata z nevyhovujícího hnízda na náhradní hnízdo, kde je rodiče dochovají a další rok již vezmou zpravidla za vděk tímto novým hnízdem. Naopak při přemístění hnízda až po vyhnízdění se stává, že čápi nově nabídnutou možnost ignorují a tvrdošíjně se snaží postavit hnízdo na původním místě.

 

Údržba a snižování hnízd

Čapí hnízdo je důkladná stavba, která vydrží desítky let. Čápi je každoročně přistavují, takže postupně roste. Nové hnízdo má průměr 80 cm a výšku 15 – 30 cm. Během let může dosáhnout výšky přes 3 m a průměru až 2 m. Tomu pak odpovídá i jeho hmotnost. Proto také s ohledem na bezpečnost hnízda, nosné konstrukce, stav hnízdní podložky a bezpečnost okolí i samotných čápů (zejména pak mláďat) je třeba o hnízda pravidelně pečovat. Vždy se vyplatí jednou za tři až pět let (podle stavitelské aktivity) sundat část hnízdního materiálu, než za 15 – 20 let celý valník.

Snižování hnízda provádíme v neakutních případech po skončení hnízdní sezóny vždy stejnoměrně a po vrstvách, k rozebrání hnízda používáme menší rýč nebo polní lopatku. Osvědčily se i ohnuté vidle nebo pevná motyka na dlouhé násadě. Hnízdo snižujeme na třetinu původní výšky. Následuje úklid střech, čištění okapů či ploch, kam byl hnízdní materiál shazován. Je třeba dbát maximální opatrnosti s ohledem jak na vlastní bezpečnost, tak stav hnízdní podložky a nosné konstrukce. Těžká hnízda na vysokých komínech, sloupech či nestabilních konstrukcích mohou rozhýbat konstrukci tak, že dojde k jejímu přelomení a nechtěnému stržení hnízda.

 

Několik rad k umělým a náhradním hnízdům

  • Každé hnízdo by mělo být dobře a bezpečně přístupné, a to i bez vysokozdvižné plošiny a hasičského žebříku. Proto je velmi důležité opatřit už při výstavbě nosnou konstrukci stupačkami, žebříčkem a přístupovou lávkou nebo alespoň traverzou, na kterou se dá stoupnout a bezpečně dostat na hnízdo. Tyto technické prvky nejen usnadní a zlevní údržbu hnízda, ale i pomohou při kroužkování mláďat a hlavně při mimořádných situacích a úrazech ptáků na hnízdě.
  • Každý zásah do přirozeného vývoje čápa bílého i černého, a to i přesun hnízda nebo hnízdiště včetně jeho rekonstrukce, snižování a údržby, lze provádět pouze se souhlasem (výjimkou ze zákona 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny) místně příslušného orgánu ochrany přírody (krajského úřadu).
  • Minimalizovat veškerá nebezpečí na lokalitě a v těsném sousedství hnízda. Zabezpečit zejména nebezpečné sloupy a linky elektrického vedení, hromosvody, skleněné plochy, vzdušná vedení atd. U čápů černých pak omezit rušivou činnost na lokalitě v období toku a samotného hnízdění.

Více informací v článku Karla Makoně v Ptačím světě.

Podrobný návod k péči o hnízda a k instalaci umělých podložek naleznete v materiálu od Stanislava Chvapila zde

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.