Tajemný čáp černý

Všímejte si čápů nad hlavou, zda se náhodou nejedná o tajemného čápa černého!

Vejce nebo velká mláďata?

Je to více než měsíc, kdy se vylíhla první letošní mláďata. Ta by dnes byla již plně opeřená, podobně jako mláďata v Chebu či o týden mladší v Makově.

Něco radostného: Pohled do hnízda v Makově

Po předchozí smutné zprávě přinášíme jednu veselou. Na Záchranné stanici v Makově se vylíhla další čápata!

Co dělat když?

Poraněný čáp

Najdete-li poraněného nebo nemocného čápa nebo naleznete vypadlé mládě zcela určitě kontaktujte pracovníky místně příslušné záchranné stanice živočichů (ZSŽ). Kontakt najdete na stránkách Národní sítě záchranných stanic, operativně na dispečinku policie, hasičů nebo místně příslušných orgánů ochrany přírody, měst, obcí či krajů. Nesnažte se čápa ošetřit na vlastní pěst ani si ho ponechat k vyléčení na zahradě. V péči odborníků mu bude lépe. Včasným zásahem můžete zvýšit jeho šanci na návrat do přírody.

Pozor! I když je vždy žádoucí zvíře do příjezdu záchranářů zajistit nebo alespoň zahnat do uzavřeného prostoru, u čápů to může být s ohledem na jejich zobák, strach a stres z mimořádné situace problém. Dbejte proto zvýšené vlastní opatrnosti a chraňte si zejména obličej před úderem zobáku. Rovněž nemanipulujte se zvířetem, kterému může vaše neodborná, byť dobře myšlená pomoc, spíše ublížit.

A nezapomeňte. Oba druhy našich čápů jsou zvláště chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jsou jmenované v příloze č. III aktuálního znění vyhlášky č. 395/1992 – čáp bílý v kategorii ohrožený, čáp černý v kategorii silně ohrožený. Není proto možné bez povolení příslušných úřadů jakkoliv zasahovat do hnízdění těchto druhů, což se týká i úprav a zásahů, které mají čápům pomoci.

Našli jste uhynulého kroužkovaného čápa?

Číslo kroužku důkladně opište a sdělte Kroužkovací stanici NM spolu s datem a místem nálezu. Vaše informace bude pro odborníky cenným podkladem při zpracovávání dat. O uhynulého čápa, pokud je kadaver v dobrém stavu může mít zájem některé přírodovědné muzeum, zkuste je rovněž kontaktovat.

E-mail: krouzkovaci_stanice@nm.cz

 

Hnízdo v ohrožení - co dělat, když hnízdo hrozí zřícením nebo je nutné jej přemístit jinam a jak se o ně starat

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.