Tajemný čáp černý

Všímejte si čápů nad hlavou, zda se náhodou nejedná o tajemného čápa černého!

Vejce nebo velká mláďata?

Je to více než měsíc, kdy se vylíhla první letošní mláďata. Ta by dnes byla již plně opeřená, podobně jako mláďata v Chebu či o týden mladší v Makově.

Něco radostného: Pohled do hnízda v Makově

Po předchozí smutné zprávě přinášíme jednu veselou. Na Záchranné stanici v Makově se vylíhla další čápata!

Zimující čápi černí a výpadky proudu

Izrael je spíše suchá země, která neposkytuje pro čápy černé ideální útočiště. Díky lidským aktivitám, především zakládání rybníků, nádrží na zadržování vody a závlahám polí však i zde vznikla řada míst, které poskytují bohatý zdroj potravy i pro čápy černé. Například v údolí řeky Nahal Harod v severním Izraeli tak vzniklo místo, kde se zastavují tisíce migrujících čápů černých, aby se nažrali ryb z četných místních rybníků. K velkému překvapení většině rybářů čápi vůbec nevadí, naopak je vítají, neboť tvrdí, že loví především plevelné a nemocné ryby. Dalším překvapením bylo, že čápi černí zde postupně začali zimovat. Jen v této oblasti zimovalo v roce 2006 více než 1700 jedinců. A počet zimujících čápů černých stále narůstá. Zimující ptáci ale přináší problém, který by napadl málokoho. S oblibou totiž ve skupinách nocují na sloupech velmi vysokého napětí (161KV), kde se cítí v bezpečí. Několik čápů zde ale pravidelně nalezne smrt, kterou způsobí elektrický proud. Vlastní konstrukce jsou pro ptáky bezpečné a na rozdíl třeba od sloupů smrti zde nehrozí riziko usmrcení tím, že čápi tělem propojí dva vodiče. Na sloupech velmi vysokého napětí jsou vodiče zavěšeny více než metr pod rameny sloupu. Ke zkratu dochází tak, že čápi v noci vylučují strávenou potravu v podobě takzvaného „stříkance“. Trus tak v souvislém proudu padá k zemi, a pokud se strefí přímo do vodiče, dojde ke zkratu. Následuje většinou rychlá smrt čápa a rozsáhlé poškození sloupu, které je způsobeno velmi vysokým napětím. Jen v této oblasti tak škody způsobené čápy dosahují ročně asi osmi milionů dolarů. A i přes velkou snahu se zatím nenalezlo spolehlivé řešení, jak těmto problémům zabránit.

© 2014 Česká společnost ornitologická. Všechna práva vyhrazena.